Mitä sisäinen hakukoneoptimointi on?

Sisäinen hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston sisällön ja tekniikan kehittämistä niin, että Google ja muut hakukoneet tuovat sivustolle lisää lukijoita.

SEO jaetaan tavallisesti kahteen lähestymistapaan:

 1. Sisäinen hakukoneoptimointi (on page SEO, on site SEO)
 2. Ulkoinen hakukoneoptimointi (off page SEO, off site SEO).

Näistä ensinmainittu käsittää toimenpiteet, joita voit tehdä omalla sivustollasi sen näkyvyyden parantamiseksi. Useimmat hakukoneoptimoijat keskittyvät Suomessa juuri tähän osaan hakukoneoptimointia.

Sisäinen hakukoneoptimointi voidaan siis jakaa vielä eri osa-alueihin. Tämä voidaan tehdä eri tavoilla. Esimerkiksi seuraava kolmijako on käytännöllinen tapa jakaa sisäinen SEO osiksi:

 1. Sisällön hakukoneoptimointi
 2. Yksittäisen sivun hakukoneoptimointi.
 3. Tekninen hakukoneoptimointi

Sisäinen hakukoneoptimointi käytännössä – sisällön hakukoneoptimointi

Mutta mitä sisäinen SEO sitten käytännössä tarkoittaa? Minkälaisista toimenpiteistä se koostuu?

Tässä artikkelissa ei ole mahdollista käsitellä aihepiiriä kattavasti, sillä suuri osa hakukoneoptimoinnista on nimenomaan sisäistä hakukoneoptimointia. Käsiteltäköön aihetta tässä sen vuoksi vain yleisellä tasolla, lintuperspektiivistä katsottuna.

 1. Sivuston sisällön kehittäminen kohdeyleisön kiinnostuksia vastaavaksi. Koko SEO:n ytimessä on ajatus siitä, että meidän on julkaistava sivustolla sisältöjä, jotka kiinnostavat oikeaa kohdeyleisöä. Tässä SEO:n ajattelutapa on täysin yhdenmukainen sisältömarkkinoinnin kanssa.
 2. Yksittäisten sivujen tekstin muokkaaminen paremmin Googlen käyttäjien hakusanoja vastaavaksi. Tässä SEO-konsultti alkaa muokata yksittäisten sisältöjen tekstejä. Tavallisesti sanavalintoja muokataan siten, että ne vastaavat paremmin suosittuja hakutermejä.
 3. Sivuston sisäisen linkityksen kehittäminen tarkoittaa yksittäisten sivujen sisällä tapahtuvaa linkkien lisäämistä. SEO-konsultti lisää tällöin tekstisisältöihin linkkejä, jotka johtavat toisiin, aihepiiriltään relevantteihin sivuihin. Suurella sivustolla tämä voidaan toteuttaa myös teknisten ratkaisujen avulla.

Tässä teksti on ymmärrettävä mahdollisimman laajasti. Tässä mielessä tekstejä ovat myös sivun näkyvän leipätekstin lisäksi sivukoodin sisältämät metatiedot (meta description ja title-otsikko), tiedostonimet, kuvatiedostojen sisällönkuvaukseen käytetyt alt-määreet jne. Käytännössä tekstiä on kaikki, mitä hakukoneoptimoija voi muokata julkaisujärjestelmän tasolla. Siten myös kuvien hakukoneoptimointi kuuluu sisäiseen SEOon.

Myös tekninen hakukoneoptimointi on sisäistä hakukoneoptimointia

Mutta yhtä lailla sivuston tekninen kehittämien kuuluu sisäiseen hakukoneoptimointiin. Myös se on sivuston itsensä sisällä tapahtuvaa SEO:a — ei muiden sivustojen muokkaamista oman sivuston näkyvyyden parantamiseksi.

Teknisen hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä osa-alueita ovat:

 1. Sivuston nopeus. Sivuston nopeus on tärkeä hakukonenäkyvyyteen vaikuttava tekijä. Vaikka siihen vaikutetaan erityisesti palvelintasolla, on se keskeisen tärkeä osa sisäistä hakukoneoptimointia.
 2. Mobiilivalmius. Mobiilivalmius liittyy paljon sivun html- ja css-kooditason toteutukseen. Kyse on visuaalisesta ilmeestä ja sen teknisestä toteutuksesta. Mutta tämäkin on nimenomaan oman sivuston sisäistä kehittämistä.
 3. Sivuston rakenne. Sivuston rakenteen muokkaaminen ja kehittäminen on keskeisen tärkeää varsinkin suurten sivustojen hakukoneoptimoinnissa. Sivuston rakenteen suunnittelu on samalla myös sivuston sisäisen linkityksen kehittämistä.
 4. Jäsennelty tieto. Jäsennelty tieto tarkoittaa tietoa, jossa ihmisen helposti ymmärtämä tieto (esimerkiksi osoitteet) koodataan hakukoneita varten helposti tulkittavaan muotoon. Tämäkin tapahtuu sivuston sisällä.
 5. Indeksoitavuus. Indeksoituminen ja indeksoitavuus ovat tärkeisiä teknisen hakukoneoptimoinnin tavoitteita. Myös ne liittyvät nimenomaan oman sivuston kehittämiseen — eli kuuluvat siten sisäiseen hakukoneoptimointiin.

Käytännössä siis linkkien hankintaa, vierasblogausta ja hakusana-avaruuteen vaikuttamista lukuunottamatta hakukoneoptimointi keskittyy sisäiseen hakukoneoptimointiin. Se on SEO:n ytimessä, olipa kyse sisällön tai tekniikan optimoinnista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *